CENY SLUŽEB

Nechceme patřit k těm, kteří se snaží ohromit prvotní nízkou cenou, která se na první pohled jeví jako neuvěřitelně výhodná a následně pak tuto pod nejrůznějšími záminkami a skrytými právními úkony navyšovat. Cena služeb je nepochybně odvislá od složitosti případu a náročnosti na úkony.

Proto považujeme za čestné sjednat vždy před zahájením úkonu smluvní cenu s tím, že zadání bude přesně popsáno klientem a z naší strany vykalkulovány náklady. Můžete si však být jisti, že odměna za naše kvalifikované služby nebude přesahovat průměrných cen v regionu, spíše lze hovořit o tom, že patří k těm nižším.

Pro dlouhodobé klienty s opakujícím se požadavkem na právní služby můžeme nabídnout uzavření smluvního vztahu na dobu neurčitou, kdy za fixní měsíční poplatek poskytujeme pravidelné porady (kdykoliv přes e-mail, telefonicky včetně pravidelných porad v sídle klienta). Pokud byste o takových službách uvažovali, kontaktujte nás a můžeme pro Vás takovou nabídku s velmi výhodnými podmínkami přímo na míru Vašim potřebám připravit.

Stanovení výše odměny za poskytování právních služeb vychází z vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, který zakotvuje zásady pro určení odměny. Pro účely trestního řízení, se pro stanovení odměny použijí příslušná ustanovení trestního řádu (§ 151 - § 156) o mimosmluvní odměně (§10 a § 11 tohoto advokátního tarifu). Pro potřeby civilního řízení se pro náhradu nákladů řízení aplikují ustanovení občanského soudního řádu (§ 137 - § 151a) a vyhlášky č. 484/2000 Sb.

Lze však říci, že výše naší odměny je téměř vždy pro Vás výhodnější než ta, kterou stanovují shora uvedené předpisy. K tomuto Vám předkládáme orientační ceník:

  • právní porada 500,- Kč - 1.000,- Kč za hodinu, dle náročnosti případu
  • běžné smlouvy o převodech nemovitostí začínají na 2.000,- Kč za kompletní servis od převzetí podkladů až po zavkladování do Katastru nemovitostí
  • zastupování při soudních jednáních ve věcech soukromoprávních od 1.500,- Kč za každé jednání
  • depozitní úschovy peněz u advokáta 1.000 - 2.000,- Kč za jeden případ dle složitosti
  • obhajoba ve věcech trestních je velice individuální záležitost dle délky, závažnosti a počtu úkonů, lze však říci, že rozpětí ceny za standardní obhajobu v jednom stupni řízení je 5.000 - 20.000,- Kč