KDO JSME

Mladí, dynamičtí advokáti, připravení k Vašim službám.

Mgr. Tomáš RADA
absolvent Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Jan KOPTIŠ
absolvent Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Klára ČUTKOVÁ
absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Kvalitního právnického vzdělání se nám dostalo v době, kdy v naší zemi již platil právní řád, srovnatelný s ostatními demokratickými zeměmi Evropy. Nejsme tudíž zatíženi minulostí znalostmi, praxí, ani vztahy.

Po absolvování univerzity jsme nastoupili koncipientskou praxi v renomované advokátní kanceláři v Českých Budějovicích. Během ní jsme se byli pověřováni řešením kauz ve všech oblastech advokacie a to i velmi složitých a náročných. Okolnosti nás přiměly rychle si osvojit samostatnost a plošnou orientaci po celé České republice.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek a získání členství v Advokátní komoře jsme se rozhodli k osamostatnění. Důvod byl zcela jednoznačný. Zavést v Českých Budějovicích vysoce profesionální, dynamické a rychlé právní služby, založené na osobním přístupu ke každému z klientů.

Naši hlavní kancelář najdete v Českých Budějovicích, ulici Široká 432/11 (Broukárna, 3. patro) a pobočku pak v Trhových Svinech, na Žižkově náměstí.

Dovolujeme si Vás proto pozvat nejenom k přečtení další z těchto stránek pod označením "Služby klientům", ale též, a to především, k osobnímu jednání. Domníváme se totiž, že osobní přístup je základem k získání vzájemného pochopení a důvěry, jakožto nezbytných předpokladů úspěchu advokátových služeb.