SLUŽBY KLIENTŮM

Jak již jsme uvedli při našem představení na stránce "Kdo jsme", za naprostou samozřejmost považujeme osobní přístup. Pro každého z klientů si najdeme dostatek času a pochopení pro obtížnost orientace v dnešním, stále složitějším právním řádu. Termíny jednání přizpůsobíme Vašim potřebám, přičemž nám nedělá problém navštívit Vás po předchozí dohodě i ve Vašem sídle, samozřejmě i v době mimo oficiální pracovní dobu naší kanceláře. Stejně tak můžete počítat s poskytnutím informací ve formě, pochopitelné i pro osoby bez právní kvalifikace. Obracejte se proto s důvěrou ve věcech, charakterizovaných následujícími tituly.

Občanské právo

Nepochybně nejrozsáhlejší okruh poskytovaných právních služeb. I když jsme připraveni poskytnout právní pomoc v celé jeho šíři, pro snazší orientaci si dovolujeme vyjmenovat ty nejfrekventovanější, jako jsou
 • žaloby o zaplacení
 • smluvní vztahy
 • náhrady škody vč. škody na zdraví
 • dědická řízení
 • převody nemovitostí
 • zastupování v exekučním řízení
 • nájem bytů i nebytových prostor
Rodinné právo

Moc dobře si uvědomujeme, že tento segment vyžaduje nejenom hluboké právnické znalosti, ale též hluboce lidský přístup, pochopení, takt a diskrétnost. K Vašim službám jsme mimo jiné též pro
 • rozvodová řízení
 • řešení výživného
 • vypořádání společného jmění manželů
Pracovní právo

Máme dobrý přehled o rychle se měnící legislativě stran vztahů mez zaměstnanci a zaměstnavateli. Umíme poskytnout účinnou právní pomoc v často frekventovaných otázkách
 • vzniku a ukončení pracovního poměru (smlouvy)
 • výpovědi z pracovního poměru
 • pracovních podmínek
 • škody z pracovního poměru
 • nároků zaměstnanců
Obchodní právo

Velice si vážíme Vašeho času a energie, které musíte věnovat podnikání. Chceme Vás přesvědčit, že postačí, dá-li podnikatel jednoduché pokyny a advokát se již postará. Nečiní nám potíže zasáhnout ve Váš prospěch kdekoliv a kdykoliv. Dobré zkušenosti můžeme nabídnout v oblastech
 • právní pomoc při zakládání firmy
 • vytváření obchodních smluv
 • sporů z obchodních smluv
 • žalob na zaplacení
 • směnečného práva
Správní právo

Poměrně komplikovaná řízení kolem povolování nejrůznějších aktivit firem, korporací i jednotlivců Vám vyřídíme dle Vašich podkladů a instrukcí. Také Vám pomůžeme řešit nepříjemnosti kolem údajného porušení nejrůznějších právních předpisů. Mimo jiné umíme
 • stavební řízení
 • řízení dle Živnostenského práva
 • řízení dle Zákona o myslivosti
 • aj.
Přestupkové právo

Mnohdy Vás potkají zdánlivé maličkosti, které nakonec dokáží velice znepříjemnit život, mnohdy i velmi citelně dopadnout finančně. Důležité je kontaktovat nás dříve, nežli podniknete nějaké neuvážené kroky. Připomínáme pomoc při řešení
 • dopravních přestupků
 • přestupků proti občanskému soužití a majetku
 • aj.
Obhajoba ve věcech trestních

Zde dvojnásob platí potřeba rychlé a kvalifikované právní pomoci. Využijte proto Vašeho práva na poradu s advokátem dříve, než-li byste neuváženými výroky poškodili sebe, či osoby Vám blízké. Pro takové případy jsme Vám k dispozici v nejkratším možném čase.

Další oblasti práva

V předchozích odstavcích jsme vyjmenovali ty nejběžnější okruhy právních služeb, které Vám můžeme poskytnout. Možná jste mezi nimi neobjevili pojmenování Vašich potřeb. Možná potřebujete vymáhat pohledávku, možná máte potíže s užíváním bytu, možná Vám někdo poškodil auto …. Postačí nám popsat problém, my už Vám jej budeme umět přeložit do řeči právníků a naopak. Moc dobře si uvědomuje potřebu mluvit tak, abyste nám rozuměli.